Producţie de bare cu Identificare

Integratorul de sistem Sigma foloseşte BL ident UHF-RFID de la Turck şi Graidware pentru a asigura transparenţa completă în producţia de bare de protecţie la producătorul de accesorii auto Magna

În colaborare cu Turck, integratorul de sistem Sigma a demonstrat producătorului Magna că, folosind tehnologia corectă şi soluţia software adecvată, identificarea UHF-RFID complet automată poate fi gestionată fără a necesita măsuri de ecranare neconvenabile cauzate de domeniul lung de detecţie necesar. Azi clientul este capabil să excludă citirile false în fabrica sa de produs bare de protecţie folosind o logică software inteligentă.

  • Stațiile de lucru pentru lustruire și pentru verificarea calității

Pentru un important furnizor de piese auto Magna Exteriors and Interiors (MEI), Sigma integratorul de sistem din Saxonia a implementat o soluţie RFID pentru sistemul de control al producţiei. Utilizarea UHF RFID permite atingerea unor domenii de sesizare mari.

Decizie pentru RFID şi tehnologie UHF

Începând cu August 2012 MEI Meerane produce bare faţă şi spate pentru VW Golf VII şi le livrează “la moment“ către fabrica Volkswagen amplasată în Mosel. Managementul MEI Meerane a decis pe parcursul fazei de proiectare şi dezvoltare a noii fabrici să folosească tehnologia RFID pentru producţia automatizată şi management logistic. La începutul proiectului, datorită domeniului extins de citire, UHF RFID a fost ales ca şi standard

Proces transparent

Atunci când bara neprelucrată iese din maşina de injecţie este imediat echipată cu un tag RFID care este înregistrat şi gestionat prin software. Acesta permite urmărirea şi trasabilitatea barelor pe întreaga producţie şi proces logistic. Înainte de lăcuire, poziţia barei pe skid este detectată de cititor, şi înregistrată de middleware. Acest lucru serveşte la urmărirea calităţii producţiei. După procesul de lăcuire toate datele de vopsire sunt conectate automat la această bară.

Apoi barele sunt stocate în containere conform cu tipul de produs. Mai multe cititoare RFID monitorizează stocarea corespunzătoare a barelor în containere. AutoID middleware Graidware nu doar achiziţionează semnalele, dar totodată verifică plauzibilitatea acestor semnale folosind algoritmi sofisticaţi. Semnalele de interferenţă de la rutele de transport învecinate sau de la motostivuitoarele în trecere sunt recunoscute ca semnale false şi sunt eliminate.

La finalul producţiei barele vopsite sunt echipate cu fire, senzori de distanţă, lămpi de ceaţă, etc. depinde de configuraţie. Tag-ul RFID controlează maşina via un server OPC, afişează următorul pas de producţie, configuraţia barei şi încarcă programul corespunzător pentru operaţiunile de sudare şi de găurire.

Domeniul complet

Sigma utilizează portofoliul complet de produse de automatizare Turck la acest proiect, începând cu capetele de citire/scriere UHF în trei tipuri de carcase. Sigma foloseşte cititoare Q150 pentru domeniul apropiat de până la to 1.5 metri. Distanţe de citire mai lungi au fost solicitate în alte poziţii, care au fost implementate cu capete de citire/scriere Q240. Pentru paşi speciali de producţie, au fost utilizate cititoare Q280 UHF care ating un domeniu maxim de 5 metri.

“Un beneficiu major al soluţiei Turck a fost faptul că declanşatoarele cum ar fi senzori optici sau o pedală pot fi conectaţi direct la gateway-ul sistemului BL67 I/O la care sunt conectate şi cititoarele – indiferent dacă sunt senzori Turck sau nu,” Frank Pyritz, director general Sigma, descrie unul din beneficiile sistemului Turck.

Select Country

Turck worldwide

to top