Informații legale

Turck Automation Romania SRL
Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1
RO-014354 București

Cod unic de identificare: RO15760934
Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/12712/23.09.2003
Capital social: 1.051.598,90 RON

Telefon: (+ 40) 21 230 02 79
Fax: (+ 40) 21 231 40 87
E-Mail: romania@turck.com
Internet: http://www.turck.ro/


Drepturi de autor

Toate drepturile rezervate. Retipărirea și reproducerea textelor / imaginilor editoriale, inclusiv stocarea și utilizarea pe suporturi de date optice și electronice se poate face numai cu consimțământul editorilor. Este interzisă exploatarea integrală sau parțială a conținutului de către terți neautorizați.

Răspundere

În cazul în care conținutul include informații inexacte sau sunt incluse în publicații erori, răspunderea este luată în considerare doar în caz de neglijență gravă a firmei Turck sau a angajaților săi. Toate informațiile conținute pe acest site au fost verificate cu mare grijă pentru corectitudine. Pentru orice informații incorecte sau incomplete nu se poate asuma nicio răspundere.

Select Country

Turck worldwide

to top