Declarație de confidențialitate

Declaraţie privind protecţia datelor aplicată de TURCK Automation 
Romania SRL

Următoarele indicaţii oferă o imagine generală clară asupra ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitaţi pagina noastră web. Date cu caracter personal sunt considerate orice date pe baza cărora puteţi fi identificat personal.

Numele şi adresa operatorului

În conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecţia datelor şi din alte legi naţionale de protecţie a datelor aplicabile în statele membre şi cu alte prevederi legate de protecţia datelor, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este:

TURCK Automation 
Romania SRL

Str. Siriului nr. 6-8, 
Sector 1

014354 București

Tel. + 40-21-230.02.79

Fax + 40-21-231.40.87

E-mail: romania@turck.com

Internet: https://www.turck.ro

Numele şi adresa responsabilului cu protecţia datelor

Responsabilul cu protecţia datelor desemnat de operator este:

Marian Ursei

Str. Siriului nr. 6-8, 
Sector 1 

014354 București

Tel. +40 -21-230.05.94 

Fax + 40 -21-231.40.87

E-mail: marian.ursei@turck.com

Internet: https://www.turck.ro

I.   Informaţii generale privind prelucrarea datelor

Cum colectăm datele dumneavoastră?

De regulă, colectăm datele dumneavoastră pe care ni le furnizaţi. Aici sunt incluse datele pe care, de exemplu, le introduceţi într-un formular de contact.

Alte date vor fi colectate automat prin sistemele noastre IT atunci când vizitaţi pagina web. Acestea sunt, în primul rând, date tehnice (de exemplu, browserul web, sistemul de operare sau ora accesării paginii). Colectarea acestor date are loc automat de îndată ce intraţi pe pagina noastră web.

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a asigura o disponibilitate fără erori a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Ce drepturi aveţi asupra datelor dumneavoastră?

În orice moment aveţi dreptul să obţineţi informaţii gratuite cu privire la originea, destinatarul şi scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate. De asemenea, aveţi dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ştergerea acestor date. În acest scop, precum şi pentru alte întrebări legate de protecţia datelor, ne puteţi contacta oricând la adresa indicată mai sus sau în secţiunea cu date de contact. În plus, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

1.   Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noştri numai în măsura necesară pentru punerea la dispoziţie a unei pagini web funcţionale, dar şi a conţinuturilor şi serviciilor noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noştri are loc în mod regulat numai după obţinerea consimţământului din partea acestora. O excepţie se aplică în acele cazuri în care obţinerea prealabilă a unui consimţământ nu este posibilă din motive practice şi prelucrarea datelor este permisă de lege.

2.   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă obţinem un consimţământ din partea persoanei vizate pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor aplicat la nivelul UE (RGPD) serveşte drept temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă, articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD serveşte drept temei juridic. Acest lucru se aplică şi pentru operaţiunile de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, la care este supusă compania noastră, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD serveşte drept temei juridic.

Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unei părţi terţe, şi interesele, drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra intereselor menţionate mai sus, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD serveşte drept temei juridic pentru prelucrare.

3.   Ştergerea datelor şi perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt şterse sau blocate dacă scopul de stocare nu se mai aplică. O stocare poate fi, de asemenea, efectuată dacă acest lucru este prevăzut de către organul legislativ european sau de alţi legiuitori naţionali în reglementări, legi sau alte regulamente ale Uniunii care trebuie respectate de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor. O blocare sau ştergere a datelor are loc şi atunci când perioada de stocare prevăzută prin prevederile specificate expiră, cu excepţia cazului în care există o necesitate pentru continuarea stocării datelor pentru încheierea unui contract sau îndeplinirea unui contract.

II.   Punerea la dispoziţie a paginii web şi crearea de fişiere jurnal

1.   Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

La fiecare accesare a paginii noastre web, sistemul nostru colectează automat date şi informaţii de la sistemul informatic al calculatorului de pe care se face accesarea.

Sunt colectate următoarele date:

 1. informaţii despre tipul de browser, versiunea utilizată, limba utilizată
 2. informaţii despre tipul de dispozitiv şi rezoluţia utilizată
 3. sistemul de operare folosit de utilizator
 4. furnizorul de servicii de Internet folosit de utilizator
 5. adresa IP a utilizatorului
 6. locaţia utilizatorului
 7. data, ora şi durata accesării
 8. numărul de vizualizări la accesare
 9. pagini web de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina noastră web
 10. pagini web care pot fi accesate de sistemul utilizatorului de pe pagina noastră web

Datele sunt, de asemenea, stocate în fişierele jurnal pe de sistemele noastre. Stocarea acestor date nu se face împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2.   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor şi a fişierelor jurnal este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

3.   Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea paginii web pe calculatorul utilizatorului. În acest sens, adresa IP a utilizatorului rămâne salvată pe durata sesiunii.

Stocarea în fişiere jurnal este efectuată pentru a asigura funcţionalitatea paginii web. De asemenea, aceste date ne ajută la optimizarea paginii web şi la asigurarea securităţii sistemelor noastre IT. În acest context nu are loc nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing.

În aceste scopuri, şi interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor este în conformitate cu prevederile de la articolul 6, alineatul (1) litera (f) din RGPD.

4.   Durata stocării

Datele vor fi şterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării datelor pentru punerea la dispoziţie a paginii web, acest lucru are loc dacă sesiunea respectivă s-a încheiat.

O stocare pe o perioadă mai mare este posibilă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt şterse sau modificate, astfel încât să nu mai fie posibilă o alocare a clientului care face accesarea.

5.   Posibilitatea de opoziţie şi eliminare

Colectarea de date pentru a pune la dispoziţie pagina web şi stocarea datelor din fişiere jurnal este absolut necesară pentru funcţionarea paginii web. Prin urmare, nu există posibilitatea de opoziţie din partea utilizatorului.

III.   Utilizarea de module cookie

a) Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pagina noastră utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fişiere text care sunt stocate pe browserul web sau de browserul web pe calculatorul utilizatorului. Când un utilizator accesează o pagină web, un modul cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conţine un şir distinct de caractere, ceea ce permite o identificare clară a browserului la o nouă accesare a paginii web.

Utilizăm module cookie pentru a face pagina web mai accesibilă pentru utilizator. Unele elemente de pe pagina noastră web necesită ca browserul de pe care se face accesarea să poată fi identificat şi după o trecere la o altă pagină.

În modulele cookie sunt memorate şi transmise următoarele date:

 1. setările pentru limbă
 2. informaţiile de autentificare
 3. ID-ul sesiunii

De asemenea, utilizăm module cookie pe pagina noastră web pentru o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorilor.

Următoarele date pot fi transmise în acest mod:

 1. termeni de căutare introduşi
 2. frecvenţa vizualizărilor paginii
 3. utilizarea funcţiilor paginii web
 4. caracteristicile produselor pentru comparări de produse
 5. navigare pe pagini web (paginare şi filtrare)
 6. dimensiunea ecranului
 7. tipul de dispozitiv
 8. browser
 9. locaţie (numai ţara)

Datele despre utilizator colectate în acest mod sunt pseudonomizate prin mijloace tehnice. Prin urmare, o alocare a datelor la utilizatorul care face accesarea nu mai este posibilă. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

La accesarea paginii noastre web, utilizatorii sunt informaţi prin intermediul unui banner de informare despre utilizarea de module cookie în scop de analiză şi vor putea accesa această declaraţie privind protecţia datelor. În acest context, există şi o indicaţie că stocarea de module cookie în setările de browser setări poate fi prevenită.

Informaţii suplimentare despre instrumentele de analiză utilizate de către noi sunt disponibile în următoarele explicaţii şi linkuri:

Google Analytics:

Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics foloseşte aşa-numitele „module cookie”, care sunt fişiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră care permit o analiză a utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informaţiile generate de modulele cookie referitoare la modul în care dumneavoastră folosiţi această pagină web sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA şi stocate acolo. Dacă s-a activat anonimizarea IP pe această pagină web, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European înainte de a fi transmise. Numai în cazuri excepţionale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA şi trunchiată acolo. În numele operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a crea rapoarte privind activităţile paginii web şi pentru a furniza operatorului paginii web alte servicii legate de activitatea paginii web şi de utilizarea Internetului. Adresa IP furnizată de browserul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google. Puteţi preveni stocarea de module cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului de browser utilizat de dumneavoastră; cu toate acestea, reţineţi că, dacă faceţi acest lucru, este posibil să nu fie complet funcţionale toate funcţiile acestei pagini web. În plus, puteţi împiedica colectarea de către Google a datelor generate de modulul cookie şi legate de utilizarea de către dumneavoastră a paginii web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hotjar:

Utilizăm Hotjar pentru a înţelege mai bine nevoile utilizatorilor noştri şi pentru a optimiza oferta pe această pagină web. Utilizând tehnologia oferită de Hotjar, obţinem o mai bună înţelegere a experienţelor utilizatorilor noştri (de exemplu cât timp petrec utilizatorii pe care pagini, pe care linkuri fac clic, ce le place şi ce nu le place etc.), iar acest lucru ne ajută să ne adaptăm oferta la feedbackul utilizatorilor noştri. Hotjar utilizează module cookie şi alte tehnologii pentru a colecta informaţii despre comportamentul utilizatorilor noştri şi despre dispozitivele acestora (în special adresa IP a dispozitivului - este colectată şi stocată numai sub formă anonimă, dimensiunea ecranului, tipul de dispozitiv - sistem de identificare unică a dispozitivelor, informaţii despre browserul utilizat, locaţia - numai ţara, limba preferată pentru afişarea paginii noastre web). Hotjar stochează aceste informaţii într-un profil de utilizator pseudonimizat. Informaţiile nu vor fi utilizate de către noi sau de către Hotjar pentru a identifica utilizatorii individuali sau pentru a le combina cu alte date referitoare la utilizatorii individuali. Pentru informaţii suplimentare consultaţi aici declaraţia privind protecţia datelor aplicată de Hotjar.

Puteţi preveni stocarea de către Hotjar a unui profil de utilizator şi a informaţiilor despre vizita dumneavoastră pe pagina noastră web, precum şi setarea de module cookie de urmărire Hotjar pe alte pagini web făcând clic pe linkul de opt-out (dezactivare).

ClickDimension:

Utilizăm serviciul ClickDimension pentru a gestiona solicitările trimise prin formulare de contact şi e-mailuri. Informaţii corespunzătoare primiţi prin formularul de contact şi datele de contact pentru e-mail.

b) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizarea de module cookie este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizarea de module cookie în scopuri de analiză, dacă există un consimţământ al utilizatorului în acest sens, este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

c) Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării de module cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea paginilor web pentru utilizatori. Unele funcţii ale paginii noastre web nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie. Pentru aceasta este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar după o trecere la altă pagină.

Utilizăm module cookie pentru următoarele aplicaţii:

 1. Preluarea setărilor de limbă
 2. Reţinerea termenilor de căutare
 3. Comparări de produse
 4. Navigare pe pagini web
 5. Instrumente de urmărire – pentru optimizarea uşurinţei utilizării
 6. Asigurarea funcţionării tehnice a paginii web.

Datele de utilizator colectate prin modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu vor fi utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Utilizarea de module cookie de analiză are ca scop îmbunătăţirea calităţii paginii noastre web şi a conţinuturilor afişate. Prin aceste module cookie de analiză aflăm cum este utilizată pagina web şi, astfel, ne putem optimiza constant oferta.

În aceste scopuri, şi interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile de la articolul 6, alineatul (1) litera (f) din RGPD.

d) Durata stocării, posibilitatea de opoziţie şi eliminare

Modulele cookie sunt stocate pe calculatorul utilizatorului şi transmise la pagina noastră. Prin urmare, dumneavoastră ca utilizator aveţi control deplin asupra utilizării modulelor cookie. Printr-o modificare a setărilor în browserul dumneavoastră web puteţi dezactiva sau restricţiona transferul de module cookie. Modulele cookie deja stocate pot fi şterse în orice moment. Acest lucru poate avea loc şi automat. Dacă modulele cookie sunt dezactivate pentru pagina noastră web, este posibil să nu mai fie complet funcţionale toate funcţiile paginii web.

IV.   Buletin informativ

1.   Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe pagina noastră web utilizatorii au posibilitatea de a se abona gratuit la buletinul informativ al companiei noastre. Datele introduse pentru abonarea la buletin informativ sunt transmise din masca de introducere la noi. Este vorba despre următoarele date:

 1. Formulă de adresare
 2. Prenume
 3. Nume de familie
 4. Adresă de e-mail

De asemenea, la momentul abonării sunt colectate următoarele date:

 1. Adresa IP a calculatorului de pe care se face accesarea
 2. Data şi ora abonării
 3. Ţară
 4. Limbă

Pentru prelucrarea datelor, în cadrul procesului de abonare solicităm de la dumneavoastră un consimţământ şi facem trimitere la această declaraţie privind protecţia datelor.

În contextul prelucrării datelor pentru trimiterea de buletine informative nu va exista vreun transfer de date către părţi terţe. Datele vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinelor informative.

2.   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor după abonarea utilizatorului la buletinul informativ, dacă există un consimţământ al utilizatorului, este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

3.   Scopul prelucrării datelor

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului serveşte pentru trimiterea buletinului informativ.

Colectarea altor date cu caracter personal în cadrul procesului de abonare serveşte la prevenirea unei utilizări abuzive a serviciilor sau a adresei de e-mail utilizate.

4.   Durata stocării

Datele vor fi şterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care avem dreptul sau obligaţia de a păstra datele în baza unei alte obligaţii legale (de exemplu, relaţii existente cu furnizorii). Adresa de e-mail a utilizatorului va fi stocată cât timp abonarea la buletinul informativ este activă.

Celelalte date cu caracter personal colectate împreună cu adresa de e-mail ca parte a procesului de abonare vor fi şterse.

5.   Posibilitatea de opoziţie şi eliminare

Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi reziliată în orice moment de către utilizatorul vizat. În acest sens, în fiecare buletin informativ se găseşte un link corespunzător.

Prin acesta se permite, de asemenea, o retragere a consimţământului pentru stocarea datelor cu caracter personal colectate în timpul procesului de abonare.

V.   Formular de contact, contact prin e-mail, înregistrarea produselor şi retururi de produse

1.   Descrierea şi domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe pagina noastră web există formulare de contact ce pot fi folosite pentru un contact electronic cu noi. Dacă un utilizator foloseşte această oportunitate, datele introduse în masca de introducere sunt trimise la noi şi salvate. Aceste date pot fi:

 1. Formulă de adresare
 2. Titlu
 3. Prenume
 4. Nume de familie
 5. Adresă de e-mail
 6. Organizaţie
 7. Stradă şi număr de stradă
 8. Rând suplimentar pentru adresă
 9. Oraş
 10. Land
 11. Cod poştal
 12. Ţară
 13. Număr de telefon
 14. Cererea dvs.
 15. Companie

La momentul trimiterii mesajului, sunt stocate în plus, următoarele date:

 1. Data şi ora abonării

Pentru prelucrarea datelor, în cadrul procesului de trimitere solicităm de la dumneavoastră un consimţământ şi facem trimitere la această declaraţie privind protecţia datelor.

Alternativ, este posibilă intrarea în contact prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise cu e-mailul vor fi stocate.

În acest context nu va exista vreun transfer de date către părţi terţe. Datele vor fi utilizate doar pentru prelucrarea conversaţiei.

Pentru realizarea acestor oferte, folosim instrumentul pus la dispoziţie de ClickDimension. Informaţii suplimentare despre instrumentele utilizate de către noi sunt disponibile în următoarele explicaţii şi linkuri:

ClickDimension:

Colectăm automat anumite informaţii pentru a urmări activităţile vizitatorilor pe paginile noastre web. Utilizăm aceste informaţii pentru a îmbunătăţi conţinutul de pe paginile noastre web şi pentru a oferi vizitatorilor o imagine mai bună asupra organizaţiei noastre şi asupra paginii noastre web. Aceste informaţii pot conţine informaţii care v-ar putea identifica ca persoană sau ar putea face trimitere la o persoană identificabilă, inclusiv: nume, titlu, numele companiei, funcţie, expertiză, cod poştal, număr de telefon sau adresă de e-mail. Putem colecta şi alte informaţii, care nu dezvăluie identitatea dumneavoastră specifică sau care nu fac trimitere directă la o persoană identificabilă, cum ar fi informaţii despre browser şi dispozitiv, informaţii colectate de module cookie, taguri de pixeli şi alte tehnologii, precum şi informaţii demografice. Niciodată nu transmitem mai departe la părţi terţe aceste informaţii sau informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, cu excepţia volumului necesar pentru furnizarea serviciilor noastre şi numai în măsura descrisă în termenii şi condiţiile generale.

Atunci când completaţi un formular web pe pagina noastră web, datele dumneavoastră vor fi stocate în sistemul nostru CRM şi putem avea acces la o parte din vizita dumneavoastră curentă pe pagina noastră web pentru a determina interesele dumneavoastră. Putem utiliza aceste informaţii pentru a vă contacta şi pentru a îmbunătăţi pagina noastră web. Cu toate acestea, dacă utilizaţi modul de navigare privată conform descrierii de mai jos, puteţi să ne puneţi la dispoziţie informaţiile dumneavoastră fără a pune la dispoziţie activităţile dumneavoastră anterioare de navigare. Dacă nu doriţi ca noi să primim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu completaţi formularele web de pe această pagină web.

Dacă vă daţi adresa de e-mail şi consimţământul pentru e-mail marketing, vor fi colectate anumite informaţii precum: când/dacă a fost deschis un e-mail şi pe care linkuri s-a dat clic. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a evalua angajamentul şi succesul unei campanii de e-mail marketing.

Un clic pe un link din unul dintre aceste e-mailuri poate determina să fiţi identificat personal pe pagina noastră web şi o parte din istoricul dumneavoastră de navigare pe pagina noastră web să fie pusă la dispoziţia angajaţilor noştri, astfel încât să putem lua mai eficient legătura cu dumneavoastră şi să ne putem îmbunătăţi pagina web. Dacă nu doriţi această urmărire, vă puteţi dezabona de la e-mailurile noastre sau puteţi utiliza modul de browser privat pentru a evita urmărirea.

ClickDimensions nu utilizează niciodată tehnici de identificare a vizitatorilor care includ schimbul de informaţii pe care ni le puneţi la dispoziţie prin alte pagini web sau invers. ClickDimensions nu stochează informaţii în sfera obiectelor flash partajate local de pe calculator (adică, nu utilizăm niciodată aşa-numitele „module cookie flash”).

Dacă nu doriţi ca această pagină web să plaseze un modul cookie în browserul dumneavoastră şi să vă urmărească activităţile, puteţi părăsi pagina web sau puteţi naviga pe pagina web în modul privat oferit de browserul dumneavoastră web (mod privat în browserul dumneavoastră web). Pentru a afla cum să utilizaţi modul privat, vă rugăm să citiţi următoarele link-uri, în funcţie de ce browser utilizaţi:

Informaţii suplimentare găsiţi aici: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

2.   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor, dacă există un consimţământ al utilizatorului, este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor, care sunt transmise în cursul trimiterii unui e-mail, este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Dacă scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

3.   Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere este utilizată de noi doar pentru prelucrarea contactului. În cazul unui contact prin e-mail, există de asemenea interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea unei utilizări abuzive a formularelor şi la asigurarea securităţii sistemelor noastre IT.

4.   Durata stocării

Datele vor fi şterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din măştile de introducere de la formulare şi a datelor care au fost trimise prin e-mail, acestea vor fi şterse când conversaţia cu utilizatorul s-a încheiat. Conversaţia este considerată încheiată dacă din circumstanţe reiese că s-a clarificat definitiv situaţia în cauză.

5.   Posibilitatea de opoziţie şi eliminare

Utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a-şi retrage consimţământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate refuza în orice moment stocarea datelor sale cu caracter personal. În acest caz, conversaţia nu poate fi continuată.

Toate datele cu caracter personal care au fost stocate în cursul contactului vor fi în acest caz şterse.

VI.   Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteţi persoană vizată conform RGPD şi vă revin următoarele drepturi în relaţia cu operatorul:

1.   Dreptul de acces

Aveţi dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc

În caz afirmativ, puteţi solicita de la operator acces la următoarele informaţii:

(1)       scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2)       categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3)       destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să le fie divulgate date cu caracter personal care vă privesc;

(4)       perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal care vă privesc sau, dacă nu există informaţii concrete, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(5)       existenţa unui drept de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc ori a unui drept de restricţionare a prelucrării acestor date sau a unui drept de a vă opune prelucrării;

(6)       dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

(7)       orice informaţii disponibile privind sursa datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

(8)       existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, conform articolului 22 alineatele (1) şi (4) din RGPD, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveţi dreptul de a solicita informaţii dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. În acest context, puteţi solicita să fiţi informat cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 din RGPD referitoare la transfer.

2.   Dreptul la rectificare

Aveţi dreptul la rectificarea şi/sau completarea datelor cu caracter personal în relaţia cu operatorul, în măsura în care datele cu caracter personal de prelucrat care vă privesc nu sunt corecte sau complete. Operatorul trebuie să efectueze imediat rectificarea.

3.   Dreptul la restricţionarea prelucrării

Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(1)       dacă dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(2)       prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării datelor cu caracter personal;

(3)       operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră i le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

(4)       dacă dumneavoastră v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, şi încă nu este sigur dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot – cu excepţia stocării – să fie prelucrate numai cu consimţământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă s-a aplicat restricţionarea prelucrării în temeiul prevederilor de mai sus, veţi fi informat de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

4.   Dreptul la ştergerea datelor

a)   Obligaţia de ştergere a datelor

Aveţi dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge aceste date fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(1)       Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

(2)       Vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

(3)       Vă opuneţi prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneţi prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD.

(4)       Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.

(5)       Datele cu caracter personal care vă privesc trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statului membru sub incidenţa căruia se află operatorul.

(6)       Datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.

b)   Informaţii către părţi terţe

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc şi este obligat, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din RGPD, să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aţi solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către aceste date cu caracter personal sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

c)   Excepţii

Dreptul la ştergerea datelor nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară

(1)       pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

(2)       pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statelor membre care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

(3)       din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) din RGPD;

(4)       în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, în măsura în care dreptul menţionat la punctul (a) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(5)       pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

5.   Dreptul la informare

Dacă v-aţi folosit dreptul la rectificare, ştergere sau restricţionarea prelucrării în relaţia cu operatorul, acesta este obligat să comunice tuturor destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal care vă privesc această rectificare sau ştergere a datelor ori restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

În relaţia cu operatorul vă revine dreptul de a fi informat cu privire la destinatarii respectivi.

6.   Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care

(1)       prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD; şi

(2)       prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept, aveţi dreptul şi ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest drept nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică unei prelucrări de date cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.

7.   Dreptul la opoziție

Aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepţia cazului în care poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, aveţi posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziţie prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

8.   Dreptul de a retrage o declaraţie de consimţământ privind protecţia datelor

Aveţi dreptul de a vă retrage în orice moment declaraţia de consimţământ privind protecţia datelor. Prin retragerea consimţământului nu este afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului până la retragerea acestui consimţământ.

9.   Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

(1)       este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră şi un operator,

(2)       este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern al statelor membre care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dumneavoastră legitime; sau

(3)       are la bază consimţământul dumneavoastră explicit.

Cu toate acestea, aceste deciziile nu se vor baza pe categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1) din RGPD, cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dumneavoastră legitime.

În cazurile menţionate la punctele (1) şi (3), operatorul pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dumneavoastră legitime, cel puţin dreptul de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

10.   Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveţi reşedința obişnuită, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78 din RGPD.

Select Country

Turck worldwide

to top