I/O IP67 în producţia de cărbuni

  • Proiectanţii i-au încredinţat tehnologiei fieldbus noua unitate de producţie de cărbune

În toamna anului 2006, Institutul Shandong Electric Power Engineering and Consulting (SDEPCI) a început extinderea capacităţii centralei electrice Yongchuan cu încă două unităţi fe 135 MW pentru procesare cărbune de calitate inferioară. Sistemul extins de transport trece prin toată centrala pentru a transporta cărbunele din depozit către morile de cărbuni aflate înaintea furnalelor. De aceea, proiectanţii au solicitat expres soluţiile de automatizare. Nenumăraţi senzori şi actuatoare care împânzesc centrala trebuie să funcţioneze într-un mediu cu praf, umezeală, vibraţii, zgomot sau interferenţe electromagnetice.

O arhitectură convenţională de automatizare nu ar fi corespuns acestor cerinţe, motiv pentru care proiectanţii au optat pentru un fieldbus modern pentru transmiterea semnalului între PLC şi senzori/actuatoare. Sistemul fieldbus adecvat – cu design modular şi grad de protecţie IP67 – nu numai că garantează o comunicaţie fără interferenţe între dispozitivele implicate, dar oferă şi un grad înalt de integritate a datelor, protecţie contra vibraţiilor şi funcţia de diagnoză extinsă.

Sfidează praful şi vibraţiile

După evaluarea sistemelor fieldbus de la diverşi producători, proiectanţii de la Shandong LuNeng Engineering Co. Ltd. –  cărora li s-a încredinţat proiectarea şi punerea în funcţiune a noilor soluţii de automatizare  – au optat pentru seria BL67 de la Turck. Pentru a garanta o bună funcţionare într-un mediu cu praf şi vibraţii, proiectanţii au decis să nu renunţe la gradul de protecţie IP67 – deşi fiecare staţie fieldbus trebuia montată într-un tablou electric. Sistemul fieldbus de la Turck i-a convins pe proiectanţi cu o altă opţiune: modulele I/O individuale pot fi schimbate în timpul funcţionării la capacitate maximă. Astfel, BL67 le permite operatorilor să înlocuiască modulele defecte şi să evite timpii morţi costisitori. Protecţia la scurtcircuit şi funcţiile de diagnostic separate care oferă o trecere în revistă rapidă a stării completează echipamentul de siguranţă complex. Datorită designului modular, sistemul BL67 poate fi extins dacă este necesar –  în cazul în care trebuie integrate semnale digitale, analogice, de temperatură sau altele.

Staţiile modulare I/O transferă toate semnalele analogice şi digitale care reflectă starea sistemului de transport –  fie că e vorba de date despre viteza de alimentare, decalare, dilatare, crăpături sau despre nivelul de umplere. Staţiile fieldbus sunt conectate la un PLC de nivel superior, Control Logix 5560 de la Allen Bradley, via DeviceNet. După evaluarea datelor obţinute, PLC-ul trimite starea centralei către sistemul de gestionare a informaţiilor. Proiectanţii au implementat două reţele fieldbus  – una pe o distanţă de 900 de metri şi cealaltă pe o distanţă de 400 de metri. Sistemul BL67 de la Turck l-a convins pe inginerul de proiect Xiangyang Bai şi pentru colaborarea pe viitor cu Shandong LuNeng Engineering: "BL67 este o soluţie fieldbus foarte bună pe care intenţionăm deja să o folosim în proiectele viitoare" spune Bai.

Select Country

Turck worldwide

to top